Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1989 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1989 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsПеткова, С
JournalБългарски фолклор
Volume16
Issue2
Pagination115–128
Keywords1989; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии 375 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation Key__1990
Subscribe to Syndicate