Skip to content Skip to navigation

Съдбата като перфомативен акт?

TitleСъдбата като перфомативен акт?
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsШопов, Р, Вълкова, С
EditorРадева, В
Book TitleБългарският език през XX век
Pagination335-341
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyШопов2001
Subscribe to Syndicate