Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху падежната система в среднобългарския превод на Манасиевата хроника

TitleНаблюдения върху падежната система в среднобългарския превод на Манасиевата хроника
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsШин, У
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue4
Pagination12–26
Citation KeyШин1998
Subscribe to Syndicate