Skip to content Skip to navigation

Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха

TitleОбщественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1998
AuthorsШиваров, Н
EditorМилтенова, А, Ангушева-Тиханова, А
Book TitleМедиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова
Pagination83–110
PublisherМнемозина
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyШиваров1998
Subscribe to Syndicate