Skip to content Skip to navigation

Селищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни)

TitleСелищни имена през XX век. (Промени на ойконимите в западната част на Софийска област от 1934 г. до наши дни)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsЧолева­-Димитрова, А
EditorРадева, В
Book TitleБългарският език през XX век
Pagination312­322
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyЧолева­Димитрова2001
Subscribe to Syndicate