Skip to content Skip to navigation

Традиционно и съвременно състояние на обичаите при сватба на населението на Южното Черноморие

TitleТрадиционно и съвременно състояние на обичаите при сватба на населението на Южното Черноморие
Publication TypeBook
Year of Publication1982
AuthorsЧанев, М
Series Title. София, 1982.
Publisherб.и.
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyЧанев1982
Subscribe to Syndicate