Skip to content Skip to navigation

Раннохристиянската архитектура в България IV–VI в.

TitleРаннохристиянската архитектура в България IV–VI в.
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsЧанева-Дечевска, Н
Number of Pages345
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN Number9540708850
Abstract

Пръв обобщаващ труд върху раннохристиянските паметници от периода на прехода от Късната античност към Ранното средновековие. В помощ на читателя са богата библиография, планове, схеми и фотографии на по-важните църковни сгради.

Citation KeyЧанева-Дечевска1999
Subscribe to Syndicate