Skip to content Skip to navigation

Патрология : Живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели

TitleПатрология : Живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели
Publication TypeBook
Year of Publication1986
AuthorsЦоневски, И
Number of Pages559
PublisherСинодално издателство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsпатрология; християнска история; християнска църква
Citation KeyЦоневски1986
Subscribe to Syndicate