Skip to content Skip to navigation

Правилата на апостолите Петър и Павел в Устюжката кормчая от ХІІІ–ХІV в. (Към проблемите на Методиевия номоканон)

TitleПравилата на апостолите Петър и Павел в Устюжката кормчая от ХІІІ–ХІV в. (Към проблемите на Методиевия номоканон)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsЦибранска, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue1
Pagination37–52
Citation KeyЦибранска2003
Subscribe to Syndicate