Skip to content Skip to navigation

Текстове на църковното право в ръкопис № 48 от ХV век в сбирката на БАН

TitleТекстове на църковното право в ръкопис № 48 от ХV век в сбирката на БАН
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsЦибранска, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue1
Pagination49–65
Citation KeyЦибранска1998
Subscribe to Syndicate