Skip to content Skip to navigation

Категорията „духовно родство“ в старобългарската книжниа (IX-X в.)

TitleКатегорията „духовно родство“ в старобългарската книжниа (IX-X в.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsЦибранска-Костова, М
JournalКирило-Методиевски студии
Volume17
Pagination814-826
Publication Languagebul
Citation KeyЦибранска-Костова2007b
Subscribe to Syndicate