Skip to content Skip to navigation

Балканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия Требник По повод ръкопис № 1411 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Ме

TitleБалканската и южнославянската традиция на Номоканона при Великия Требник По повод ръкопис № 1411 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Ме
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsЦибранска-Костова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume30
Issue4
Pagination35–53
Citation KeyЦибранска-Костова2006
Subscribe to Syndicate