Skip to content Skip to navigation

Езикова култура

TitleЕзикова култура
Publication TypeBook
Year of Publication1998
AuthorsЦанков, К
Number of Pages124
PublisherАбагар
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
ISBN Number9544272917
Abstract

Представени са най-важните особености на съвременния български книжовен език, дадени са и сведения за неговата история. Особено внимание е отделено на правописните и пунктуационните правила. Поместени са също упражнения и тестове с решения.

Citation KeyЦанков1998
Subscribe to Syndicate