Skip to content Skip to navigation

Достоен продължител на традициите на виенската славистика: Йоханес Райнхарт на 60 години

TitleДостоен продължител на традициите на виенската славистика: Йоханес Райнхарт на 60 години
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsХристова-Шомова, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue3
Pagination125–131
Citation KeyХристова-Шомова2011
Subscribe to Syndicate