Skip to content Skip to navigation

Названия за нѐ ро̀ден баща и нѐ ро̀дна майка в българския език

TitleНазвания за нѐ ро̀ден баща и нѐ ро̀дна майка в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume18
Issue2
Pagination46–53
Publication Languagebul
Citation KeyХолиолчев-2012
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate