Skip to content Skip to navigation

За датировката на надписа от Патриаршията (Девинград) във Велико Търново (1300–1323)

TitleЗа датировката на надписа от Патриаршията (Девинград) във Велико Търново (1300–1323)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsХаджиев, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Issue3
Pagination73–76
Citation KeyХаджиев2002
Subscribe to Syndicate