Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху палеографските особености на кирилските епиграфски паметници от ХІІ–ХІV в.

TitleНаблюдения върху палеографските особености на кирилските епиграфски паметници от ХІІ–ХІV в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2001
AuthorsХаджиев, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume25
Issue1
Pagination46–78
Citation KeyХаджиев2001
Subscribe to Syndicate