Skip to content Skip to navigation

По въпроса за религията на прабългарите и на българската държава през езическия период (681–864)

TitleПо въпроса за религията на прабългарите и на българската държава през езическия период (681–864)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsФилипос, Ф
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume17
Issue1
Pagination3–11
Citation KeyФилипос1993
Subscribe to Syndicate