Skip to content Skip to navigation

V международен конгрес на монголистите в Улан-Батор

TitleV международен конгрес на монголистите в Улан-Батор
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsФедотов, А
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume13
Issue3
Pagination114–115
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyФедотов1988
Subscribe to Syndicate