Skip to content Skip to navigation

Сэновъ златен пръстен-печат от търновската църква „Св. 40 мъченици“

TitleСэновъ златен пръстен-печат от търновската църква „Св. 40 мъченици“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsТотев, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue3
Pagination97–108
Citation KeyТотев1998
Subscribe to Syndicate