Skip to content Skip to navigation

Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

TitleДвадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsТодоров, В
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume8
Issue1
Pagination123–124
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyТодоров1983
Subscribe to Syndicate