Skip to content Skip to navigation

Антилатинската полемика на Григорий Палама и Варлаам Калабрийски в частите от XVI в. на кодекс Дечани 88 и славянската ръкописна традиция

TitleАнтилатинската полемика на Григорий Палама и Варлаам Калабрийски в частите от XVI в. на кодекс Дечани 88 и славянската ръкописна традиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsТасева, Л
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue4
Pagination38–59
Citation KeyТасева2012
Subscribe to Syndicate