Skip to content Skip to navigation

История на българското Възраждане

TitleИстория на българското Възраждане
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsСтоянов, И
Series TitleИстория и култура
PublisherАбагар
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
ISBN Number9544273875
Abstract

Изследвани са най-важните въпроси на Историята на Българското възраждане, като се отчита съвременното състояние на научните изследвания. Особено внимание е отделено на периодизацията и същността на Българското възраждане – на това, което го сближава и различава от Ренесанса, Просвещението и Революционния преврат в Западна Европа, на икономическите промени в българските земи, на изграждането на новата социална структура на обществото, на идейните основи на възрожденския процес и на формирането на българската нация.

Notes

Резюме на английски език.

Citation KeyСтоянов1999
Subscribe to Syndicate