Skip to content Skip to navigation

Най-сериозно за игрите

TitleНай-сериозно за игрите
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsСтоянова, Ю
JournalБългарска реч
Volume11
Issue2
Pagination70–73
Publication Languagebul
Notes

 Отзив за: Любенова, Илка. Възможности за ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004.

Citation KeyСтоянова2005
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate