Skip to content Skip to navigation

Сложните съставни с подчинение определителни изречения през Възраждането

TitleСложните съставни с подчинение определителни изречения през Възраждането
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsСтоилова, И
JournalБългарска реч
Volume13
Issue2
Pagination27–38
Publication Languagebul
Citation KeyСтоилова2007
Subscribe to Syndicate