Skip to content Skip to navigation

Още веднъж за възвратното притежателно местоимение своё/свой в български (По материал от Бдинския сборник от 1360 г.)

TitleОще веднъж за възвратното притежателно местоимение своё/свой в български (По материал от Бдинския сборник от 1360 г.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsСтефова, Л
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Issue1
Pagination74–84
Citation KeyСтефова1997
Subscribe to Syndicate