Skip to content Skip to navigation

Цитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията

TitleЦитатите от Псалтира в Учителното евангелие от 1343 г. и проблемите около славянския превод на Библията
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2004
AuthorsСпасова, М
EditorТасева, Л, Фос, К, Йовчева, М, Пентковская, Т
Book TitleПреводите през XIV столетие на Балканите
PublisherГорекс Прес
Place PublishedСофия
Notes

доклади от международната конференция, София 26–28 юни 2003 г.

Translated TitleÜbersetzungen des 14. Jahrhunderts im Balkanraum
Citation KeyСпасова2004
Subscribe to Syndicate