Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвално слово за Кирил и Методий

TitleКъм въпроса за първоначалния текст и авторството на Похвално слово за Кирил и Методий
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsСпасова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue3
Pagination55–75
Citation KeyСпасова1998
Subscribe to Syndicate