Skip to content Skip to navigation

Българският език в Унгария – тревожните въпроси на бъдещето

TitleБългарският език в Унгария – тревожните въпроси на бъдещето
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsСотиров, П
JournalБългарска реч
Volume4
Issue1
Pagination31–34
Publication Languagebul
Citation KeyСотиров1998
Subscribe to Syndicate