Skip to content Skip to navigation

За типологическите успоредици на фигуралните приписки в средновековните ръкописи

TitleЗа типологическите успоредици на фигуралните приписки в средновековните ръкописи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsСмядовски, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue2
Pagination92–96
Citation KeyСмядовски2000
Subscribe to Syndicate