Skip to content Skip to navigation

Надписите към стенописите от църквата „Св. Никола“ край Станичене, Нишко (1331–1332 г.)

TitleНадписите към стенописите от църквата „Св. Никола“ край Станичене, Нишко (1331–1332 г.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsСмядовски, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue3
Pagination17–43
Citation KeyСмядовски1994
Subscribe to Syndicate