Skip to content Skip to navigation

Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски

TitleПохвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsСмядовски, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Issue2
Pagination46–53
Citation KeyСмядовски1991
Subscribe to Syndicate