Skip to content Skip to navigation

Избрани съчинения

TitleИзбрани съчинения
Publication TypeBook
Year of Publication1978
AuthorsСмирненски, Х
Series EditorТодоров, И, Радевски, ХВ
Volume1
Number of Volumes6
Number of Pages255
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsбългарска литература; българска литература – поезия; поезия – избрани произведения; Христо Смирненски
Notes

Тодоров, Илия ред., Радевски, Христо В. съст.

Citation KeyСмирненски1978
Subscribe to Syndicate