Skip to content Skip to navigation

Игра на сенките : Българска диаболична фантастика

TitleИгра на сенките : Българска диаболична фантастика
Publication TypeBook
Year of Publication1983
Series EditorСапарев, О
Number of Pages307
PublisherХристо Г. Данов
Place PublishedПловдив
Publication Languagebul
Notes

Съдържа произведения на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Георги Райчев, Константин Константинов, Светослав Минков. ХУдожник: Владимир Генадиев

Citation KeyСапарев1983
Subscribe to Syndicate