Skip to content Skip to navigation

Осмият великотърновски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти

TitleОсмият великотърновски летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsРафаилова, М
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume11
Issue2
Pagination126–127
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyРафаилова1986
Subscribe to Syndicate