Skip to content Skip to navigation

Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена. Борис Парашкевов

TitleОтименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена. Борис Парашкевов
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsРадева, В
JournalБългарска реч
Volume18
Issue1
Pagination54–56
Publication Languagebul
Citation KeyРадева2012
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate