Skip to content Skip to navigation

Словообразуването в българския книжовен език : Изследване

TitleСловообразуването в българския книжовен език : Изследване
Publication TypeBook
Year of Publication1991
AuthorsРадева, В
Number of Pages227
PublisherСофийски университет
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
KeywordsБългарски език -- морфология; Български език -- словообразуване
Citation KeyРадева1991
Subscribe to Syndicate