Skip to content Skip to navigation

Симпозиум за светите Климент и Наум Охридски, организиран от Академията на науките и изкуствата на Македония

TitleСимпозиум за светите Климент и Наум Охридски, организиран от Академията на науките и изкуствата на Македония
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsПърличева, О
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume{ХVІІІ}
Pagination115–119
Citation KeyПърличева1994
Subscribe to Syndicate