Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за авторството на историческия разказ „Кога и как маркоманите [моравите] прегърнаха Христовата вяра“

TitleКъм въпроса за авторството на историческия разказ „Кога и как маркоманите [моравите] прегърнаха Христовата вяра“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsПроданов, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue4
Pagination58–66
Citation KeyПроданов1998
Subscribe to Syndicate