Skip to content Skip to navigation

Дълготрайни следи в научните дирения (двадесет години от кончината на академик Емил Георгиев)

TitleДълготрайни следи в научните дирения (двадесет години от кончината на академик Емил Георгиев)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsПопов, К
JournalБългарска реч
Volume8
Issue2
Pagination55–57
Publication Languagebul
Citation KeyПопов2002а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate