Skip to content Skip to navigation

Колко ръце са писали Постен (23) и Цветен (24) триод от манастира „Света Екатерина“ в Синай?

TitleКолко ръце са писали Постен (23) и Цветен (24) триод от манастира „Света Екатерина“ в Синай?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsПопова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue2
Pagination41–52
Citation KeyПопова1999
Subscribe to Syndicate