Skip to content Skip to navigation

Графика и правопис на Книга на пророк Исай по ръкопис F.I.461 от ХІV в. от Руската национална библиотека

TitleГрафика и правопис на Книга на пророк Исай по ръкопис F.I.461 от ХІV в. от Руската национална библиотека
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsПопова, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue2
Pagination57–63
Citation KeyПопова1998
Subscribe to Syndicate