Skip to content Skip to navigation

Последният Асеновец (Боянският майстор) : Исторически роман

TitleПоследният Асеновец (Боянският майстор) : Исторически роман
Publication TypeBook
Year of Publication1987
AuthorsПопова-Мутафова, Ф
Number of Pages207
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
KeywordsБългарска литература – романи
Citation KeyПопова-Мутафова1987
Subscribe to Syndicate