Skip to content Skip to navigation

Областта на Средна Струма през VІ век. Заселване на славянското население

TitleОбластта на Средна Струма през VІ век. Заселване на славянското население
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsПляков, З
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue3
Pagination78–97
Citation KeyПляков1995
Subscribe to Syndicate