Skip to content Skip to navigation

WordNet като средство за чуждоезиково обучение

TitleWordNet като средство за чуждоезиково обучение
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsПетрова, К
Book TitleНаучна конференция с международно участие "Обучение без граници. Език и култура. Чуждоезиковото обучение в контекста на ХХI век", . 14-15 ноември 2001
PublisherДЕО, ИЧС, СУ
Place PublishedСофия
Abstract

Петрова, К. . , , издаден на CD

Citation KeyПетрова2001
Subscribe to Syndicate