Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за южнославянските преводи на Житието на мъченица Параскева-Петка Римлянка

TitleКъм въпроса за южнославянските преводи на Житието на мъченица Параскева-Петка Римлянка
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsПетрова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue2
Pagination83–109
Citation KeyПетрова1998
Subscribe to Syndicate