Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1987 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1987 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1988
AuthorsПеткова, С
JournalБългарски фолклор
Volume14
Issue2
Pagination107–120
Keywords1987; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред: Книги, статии и рецензии 368 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyПеткова1988
Subscribe to Syndicate