Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1986 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1986 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsПеткова, С
JournalБългарски фолклор
Volume13
Issue2
Pagination99–111
Keywords1986; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии. 339 названия, Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyПеткова1987
Subscribe to Syndicate