Skip to content Skip to navigation

Българска фолклористична литература за 1985 година

TitleБългарска фолклористична литература за 1985 година
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1986
AuthorsПеткова, С
JournalБългарски фолклор
Volume12
Issue2
Pagination101–117
Keywords1985; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги, статии и рецензии, около 388 названия. Съдържа и списък на прегледаните източници.

Citation KeyПеткова1986a
Subscribe to Syndicate