Skip to content Skip to navigation

Нова културна общност – израз на признателност към делото на Найден Геров

TitleНова културна общност – израз на признателност към делото на Найден Геров
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsПернишки, В
JournalБългарска реч
Volume1
Issue2
Pagination47
Publication Languagebul
Notes

За учредяването на 29 май 1995 г. на Българско лексикографско дружество в чест на 100-годишнината от излизането на „Речник на блъгарский язик“ на Найден Геров.

Citation KeyПернишки1995
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate